Biografia / Biography

omakuvaValo, muusani.

Tärkeiden ihmissuhteiden merkitys nitoo yhteen teosteni aiheet. Runollisuus ja herkkyys ovat suuntaviivoja joita kohti kuljen, oli välineenä sitten sivellin tai kamera.  Minulle on luonteenomaista tarkkailla valoa, ja miettiä  miltä näkemäni näyttäisi kuvana. Valitsenkin kuvauspaikat usein kiinnostavan valon perusteella.

Kuvan rakentaminen on tärkeä osa työskentelyäni, ja siitä löydän tekemisen ilon ja tunteen niin, että työ vie mukanaan. Aloittaessani kuvaamisen en useinkaan halua miettiä miltä valmis teos näyttäisi, vaan annan kuvausprosessin aikana tuleville ideoille ja myös sattumalle mahdollisuuden.

Kuvataitelijana työskentelyni on keskittynyt viime vuosina valokuvaamiseen. Valmistuin taiteen maisteriksi Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulusta 2012 ja taidemaalariksi Pekka Halosen akatemiasta 2003. Vuodesta 2002 alkaen olen osallistunut useisiin ryhmä- ja yksityisnäyttelyihin Suomessa. Teoksiani on Suomen valtion taidekokoelmassa sekä yksityiskokoelmissa.

Biography in English

The light, my muse

The motifs of my works of art are gathered by the most important relationships between people. My guidelines are poetry and sensibility whether I use paintbrush or camera. The observing of the light is characteristic to me and I often wonder how the things I see would appear in a photograph. I usually choose my photographing places because of the interesting light.

Building an image is an important part of my work, and I find so much joy and emotion in it that the work carries me along. Once I begin taking pictures, I seldom want to think about how the finished work will look; I leave space for ideas that appear during the process and for chance.

My recent work as an artist has concentrated on photography. I graduated with a Master’s degree in Photography from Aalto University in 2012 and as a painter from the Pekka Halonen Academy in 2003. Since 2002, I have participated in several group and solo exhibitions in Finland. My works are in the Finnish State Art Collection and in Finnish private collections.