Helmikuu

February 2011-

Talvi vaihtuu kevääseen, kevät kesään, kesä syksyyn ja jälleen on talvi. Joka vuosi helmikuussa kuvaan äitini, itseni ja tyttäreni. Kolme sukupolvea samassa ajassa eri vuosina. Ensimmäinen triptyykki on kuvattu vuonna 2011 ja ajatukseni on kuvata uusi sarja jokaisen vuoden helmikuussa. Muutos on silmieni edessä.

Helmikuu, 2011 Helmikuu, 2012 Helmikuu, 2013 Helmikuu, 2014Helmikuu, 2015

Winter changes into spring, spring to summer, summer to autumn, and then again comes the winter. Every year in February I photograph my mother, my daughter, and myself. Three generations at the same time in different years. The first triptych was photographed in 2011 and my idea was to photograph a new series every February. Change is before my eyes.